Informacje

Informacje ogólne

Eurokody są zestawem Norm Europejskich (EN) podających zasady projektowania i wykonania konstrukcji oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym.

Dlaczego wdrażać Eurokody?

Państwa członkowskie wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz stowarzyszenia EFTA uznają, że Eurokody pełnią funkcję dokumentów odniesienia w następujących zastosowaniach

Edukacja.

  • Szkolenia środowiska branżowego
  • Edukacja uniwersytecka
  • Instrukcje

Rola Komisji Europejskiej

W celu zwiększenia świadomości i promocji szkoleń dotyczących wykorzystania Eurokodów, Komisja Europejska wspomaga: